Ergenlik

Her şeyden önce ergenlik döneminin bir cinsiyet ayrımı yoktur. Hem kız hem de erkek çocuklarımız da bu süreç gözlemlenmektedir. Sadece cinsiyet  farlılıklarından kaynaklı olarak kız ve erkek çocukların ergenlik süreçlerinde bazı farklılıklar söz konusudur. 

Fiziksel anlamda boy atmaları, bazı hormonsal değişimler ve bunun beraberinde getirdiği reaksiyonlar, kendine odaklanma, aşırı duygusal tepkiler, arkadaşların önem kazanması bilişsel düzeyde farklılık, ki soyut düşünme edinimi kazanma sürecine girmek olarak bakabiliriz, sosyal ve duygusal hayata bakış farklılığı, cinsel kimliği keşfetme vs.. bu süreç içinde sayabileceğimiz belirgin başlıklardır.

Çocukluktan ilk yetişkinliğe kadar olan kısmı kapsayan bu süreç doğru anlaşılıp hem ebeveynler hem de gençler sağlıklı yönlendirilmelidir.

 

Eğitmenler

  • Ayşegül YILDIZ