Test Çözme Tekniği

Sınavlarda ki özellikle çoktan seçmeliler sınavlarda öğrencilerin yaşadığı en büyük sıkıntı test çözüm teknik bilgisine sahip olamamak ve yeterince pratik yapmamış olmaktır.. Test çözüm tekniğinin en önemli destekleyecilerinden biri de "Zamanı Doğru Kullanma"dır. Bu ikisinin birbiri ile paralel gittiği doğru yol izlemek için hep hatırlanmalıdır.

Eğitmenler

  • Ayşegül YILDIZ